about-olivia

“Dat is het vreemde aan geluk: je maakt het waar of je maakt het stuk.”

- Stef Bos -

Ek het in 2012 gematrikuleer aan die Afrikaans Hoër Meisieskool Pretoria en is tans ‘n derdejaar student in Visuele Studies (met sielkunde en tale) aan Tukkies.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!